Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 463

Judgement Details


Date
14/03/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MANCHE` ALBERT
Parties
LUCA LUIGI SIVE GINO MICELI vs ERNEST GAFFIERO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' ATTI GUDIZZJARJI - PROCEDURA B'LIBELL
Summary
Kawza dwar punt preliminari mqajjem mil-libellant li allega illi r-risposta pprezentata mill-libellat kienet nulla ghaliex ma gietx noftifikata lil-libellat. Il-Qorti kkonkludiet illi n-nuqqas ta' hlas tan-noftika tar-risposta ma twassalx ghan-nullita' tar-risposta. In kwantu il-libellat ma giex ippregudikat b'mod li tali pregudizzju jista' biss jigi rrimedjat bl-annullament tar-risposta, il-Qorti ma sabitx li kien hemm nullita' u b'hekk cahdet it-talba ghal tali annullament tar-risposta tal-libellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info