Referenza: Volum 42F (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1526

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/11/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
AVUKAT DR. JOSEPH DESIRA BUTTIGIEG vs EMMANUELE COSSAI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ANIMUS RETORQUENDI" - "INNUENDO" - APPELL - ART. 427 (4) U 436 TAL-KAP. 12 - DIGRIET - DOKUMENTI - INTERLOKUTORJU - KOMPENSAZZJONI - LIBELL - PROVA - RINUNZJA
Fil-Qosor
Ghalkemm fir-rikors tal-appell ma jkunx hemm appell specifiku minn digriet li bih il-Qorti t'isfel irrespingiet prova offerta quddiem dik il-Qorti, eppure dak l-appell hu ammissibbli; ghaliex, b'ligi,l-appell fil-meritu jinkludi anki l-appell minn digriet interlokutorju. B'dan kollu, jekk il-provagiet offerta meta l-kawza kienet ga ghas-sentenza, anzi proprju fl-istess jum li fih giet moghtijas-sentenza, ma jistax jinghad li l-prova giet mill-Ewwel Qorti illegalment respinta; ghax it-trattazzjoni kienet konkluza; molto pju' ma jidherx li dik il-prova kienet inaccessibbli sa dak inhar, jewli ma setghetx tigi prokurata qabel. Ghaldaqstant dik il-prova mhix producibbli fl-appell, anki jekk tkun tikkonsisti fl-ezibizzjoni ta' dokument. F'materja ta' libell, verament mhux importanti li wiehed jara x'kellu f'rasu min kiteb artikolu ngurjuz f'gurnal, ghax l-importanti hu li wiehed jara x'jifhem ic-cittadin ordinarju ta' intelligenza normali meta jaqra l-artikolu nkriminat. Imma, mill-banda l-ohra, wiehed ghandu jara jekk l-artikolu nkriminat huwiex verament ingurjuz kif jippretendil-kwerelant. Jekk l-artikolu hu ambigwu, u mhux tali li necessarjament ghandu johrog minnu l-"innuendo" li jrid jirrikava l-kwerelant, ma ghandux jigi ritenut li dak l-"innuedo" rrizulta; u allura wiehed ghandu jara jekk l-artikolu huwiex ingurjuz fil-kumplament tieghu. U jekk jirrizultaw ingurjiohra, dawn jistghu jigu dikjarati eliminati bil-kompensazzjoni, jekk ikun il-kaz, jew bl-"an mus retorquendi". Jekk il-kwerelat kien ga istitwixxa procediment kontra l-kwerelant ghall-ingurja dedottab'kompensazzjoni, u dak il-procediment kien spiccca billi l-kwerelat, issa kwerelant, gie liberat ghax il-kwerelant, issa kwerelat, ma deherx, u ma jidherx li dak in-nuqqas ta' dehra kien dovut ghall-fatt li l-kwerelant, issa kwerelat, ried jirrinunzja ghall-azzjoni, b'daqshekk hu ma jitlefx id-dritt li jiddeduci b'difiza tieghu li hu ma kellux l-intenzjoni li jingurja, imma dik li jirribatti l-ingurja li sofra.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni