Reference: Volume 42F (1958), Part No. 4, Section , Page 1542

Judgement Details


Date
13/12/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CAPT. ARTHUR GERA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PEDESTRIAN" - "RES IPSA LOQUITUR" - "SUDDEN EMERGENCY" - TRAFFIKU
Summary
Jekk f'incident tat-traffiku jikkonkorru cirkustanzi li jikkostitwixxu "Res Ipsa Loquitur", dawk ic-cirkostanzi ma jistghux ma jwaqqghux ix-xhieda kuntrarja tad-driver involut fl-incident. Jekk id-driver kien qieghed isuq bi speed eccessiv, u anki irragonevoli fic-cirkustanzi tal-hin u tal-lokalita', il-fatt li huwa jara char-a-banc wieqaf fil-stage jimpon lu grad akbar ta' attenzjoni, fejn hu mistenni li jinzlu minnu n-nies u jaqsmu l-linja tat-traffiku; a differenza tal-kaz fejn passiggier johrog minn char-a-banc mhux fi stage regolari u f'daqqa wahda. Id-difiza tas-"sudden emergency" ma tistghax tigi sollevata b'success meta kien hemm "qabel" vjolazzjoni mill-parti tad-driver, ghax allura jkun hu stess li holoq l-emergenza b'dik li tissejjah "self-created incapacity", in kwantu li masetghax izomm "a tempo" stante li kien miexi bi speed zejjed. Hawn Malta, fl-"pedestrians" ma ghandhomx il-beneficcju ta' sistema organizzat ta' "controlled crossings", u ghalhekk din ic-cirkustanzaghandha tigi kundsidrata f'kazi ta' investiment ta' "pedestrians". Kieku d-driver kien qieghed isuqsewwa, vwoldiri bi speed adattat ghac-cirkustanzi tal-post, allura l-"pedestrian" li jigi ferut kien jilhaq jaqsam it-trieq b'inkolumita', jew, kieku baqa' xi ftit lura, id-driver kien jilhaq izomm fil-hin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info