Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 456

Judgement Details


Date
02/03/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
JOHN BAPTIST BORG vs CARMELO ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI PETITORIA - AZZJONI POSSESSORIA - AZZJONI REIVINDICATORIA - PROPRJETA' - TITOLU TA' PROPRJETA'
Summary
Kawza dwar proprjeta' ta' front garden bejn zewg fondi. L-Attur ipprova t-titolu tieghu ta' proprjeta'. giet michuda l-eccezzjoni tal-konvenut illi kawza ta' spoll timporta l-annullament jew effettdeciziv fuq kwaksiasi dritt ta' proprjeta'. Il-Qorti laqghet it-talba attrici, iddikjarat illi l-front garden mertu tal-kawza jappartjeni fi proprjeta' lill-attur u kkundannat lill-konvenut li jirrintegra lill-attur fil-pussess tal-front garden.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info