Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 158

Judgement Details


Date
19/05/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
ROLAND CUTAJAR, RAYMOND CREMONA U RAYMOND CARABOTT vs JOSEPH ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH
Summary
Din is-sentenza tirreferi ghal insenjament riportati dwar il-bejgh u dak li jimplikaw il-kuntratti u, ghalkemm inghadu f'sentenzi precedenti, ta' min jerga' jirriproducihom. Il-vendita tikkomprendi d-drittijiet kollha ta' l-oggett mibjugh anke jekk dawn ma jkunx imsemmijin espressament fil-kuntratt. Kuntratt jorbot mhux biss ghal dak li jinghad fih espressament izda ukoll ghal konsegwenzi kollhali ggib maghha l-obbligazzjoni skond ix-xorta taghha bl-uzu jew bil-ligi. Ma jistax ikun hemm dubbju illi skond l-uzu, il-bejgh ta' fond, sakemm ma jinghadx il-kuntrarju, jinkludi l-arja tal-bjut tieghu. Fl-ebda kuntratt ta' bejgh ta' bini ma jinhass il-bzonn li jinghad li dan il-bejgh jinkludi l-bjut jew l-arja, jinghad biss meta jkunu jridu jigu eskluzi. Il-haga ghandha tigi kkonsenjata bl-accessorji kollha taghha u l-bjut, jifformaw parti minn dawn l-accessorji. Destinazzjoni di padre difamiglia mhix applikabbli fi kwistjoni ta' proprjeta' izda fi kwistjoni ta' servitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info