Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 2

Judgement Details


Date
23/01/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GINO SIVE JOHN CUTAJAR NOE vs KEVIN CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA ZLEALI - SPEJJEZ TAL-KAWZA - TALBIET ATTRICI INFONDATI
Summary
Meta wiehed jallega l-konkorrenza zleali, l-konfuzjoni u l-konfondibilita' li l-ligi trid li tevitajridu joriginaw u jkunu relatati mar-reazzjoni tal-bniedem medju, ta' intelligenza ordinarja, li jara, jifhem u kapaci jiddistingwi bejn kelma u ohra, bejn disinn u iehor, bejn hoss u iehor. Il-Qortitrid tkun konvinta li kif inhuma l-fatti, l-ismijiet uzati mill-konvenut setghu jingannaw l-ghajnejn u l-widnejn tal-konsumatur. Il-fatt biss li t-talbiet attrici jirrizultaw infondati mhux necessarjament ghandu jwassal lil din il-Qorti biex f'kull kaz takkolla l-ispejjez kollha tal-kawza fuq l-attur. Jista' jkun hemm lok ghal temperament ta' l-ispejjez minhabba n-natura tal-kaz u l-komplessita' tieghu, il-fatt li l-meritu jkun ipprezenta certa diffikulta' jew minhabba dubbju fl-apprezzamenttal-provi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info