Reference: Volume 74 (1990), Part No. 3, Section , Page 438

Judgement Details


Date
02/02/1990
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
IGNAZIO GATT vs MICHAEL DEBONO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI EX OFFICIO - PRINCIPJU TA' "AUDI ALTERAM PARTEM" U "NEMO JUDEX IN CAUSA PROPRIA"
Summary
Skond il-principji tal-Gustizzja l-ebda Qorti m'ghandha d-dritt li tissolleva eccezzjonijiet "ex officio" hlief dawk li l-ligi stess timponi fuqha bhala dover, li huwa dejjem konness ma' xi kwistjonita' l-ordni pubbliku, bhal ma huwa l-problema ta' gurisdizzjoni jew kompetenza. Meta l-Qorti tissolleva eccezzjonijiet li mhumiex ordnat mil-ligi dan l-ezercizzju jfisser li l-Qorti ma tibqax ekwidistanti bejn il-partijiet u tkun qed tikser bl-aktar mod palezi l-principju ta' "audi alteram partem",kif ukoll principju iehor tal-Gustizzja li huwa "nemo judex in causa propria" ghaliex naturalementil-Qorti tkun tissolleva eccezzjoni hija u tiddecidiha hija stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info