Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 589

Judgement Details


Date
27/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FRANCIS VELLA ET NOE vs DAVID WARRINGTON NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI
Summary
Fl-ewwel kawza l-konvenut eccepixxa l-karenza ta` interess guridiku fil-persuna ta` l-attur. Fis-sentenza attakkata l-Qorti ttrattat u ddecidiet l-eccezzjoni ta` l-illegittimita` tal-persuna, li hijaeccezzjoni ghal kollox differenti mill-eccezzjoni moghtija. Dan hu allura kaz ovvju fejn il-Qortiapplikat il-ligi l-hazina ghall-fatti quddiemha, u mhux li interpretat hazin il-ligi li kienet taplika ghal dawk il-fatti. Hu allura car li l-kawza timmerita li tkun trattata mill-gdid billi tissodisfa r-rekwizit tas-subinciz (e) ta` l-artikolu 811 tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info