Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 425

Judgement Details


Date
27/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
MARIA MART ANTHONY BROWN ET vs GILJAN ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA' KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - REKWIZIZZJONI TA' FOND - TALBA GHAR-RIPREZA TIEGHU
Summary
Waqt li m'hemmx disposizzjoni li espressament tiddikjara lill-Bord li Jirregola l-Kera inkompetentili jiehu konjizzjoni ta' talba ghal ripreza ta' fond rekwizizzjonat, l-effetti tar-rekwizizzjoni jipprekludu lill-Bord milli biss jikkonsidra talba bhal dik u dan bhala konsegwenza tal-pussess vestitmil-ligi fl-Awtorita'; ghaliex ikun inutli u ozzjuz li l-Bord jippronunzja ruhu fuq it-talba meta din it-talba ma tistax a priori tigi milqugha ghax l-intimat, la m'ghandux pussess, ma jistax jigi zgumbrat. Il-fatt li r-rekwizizzjoni ta' fond tkun ghadha in vigore jirrendi l-Bord li Jirregola l-Kera inkompetenti li jiehu konjizzjoni ta' talba ghall-izgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info