Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 503

Judgement Details


Date
08/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
CARMEL MANICARO vs JOSEPH ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA' VETTURA - EVAZJONI TAL-BOLL - HTIEGA TA' SKRITTURA
Summary
Biex legalment ikun hemm il-bejgh ta' vettura jehtieg li dan il-bejgh ikun sar permezz ta' skrittura. Jidher li l-attur kellu l-intenzjoni li jbiegh vettura lill-konvenut b'mod li jkun evitat li jhallas il-boll fuq it-trasferiment. Il-Konvenut mhus biss issottoskriva ghal din l-evazjoni tal-fiscoimma effettivament attwaha. Hu ovvju allura li japplika l-principju fondamentali li hadd ma jista'jiehu vantagg mit-turpitudni tieghu stess. Dan apparti l-konsegwenza legali li jekk l-evazjoni tal-boll tinficcja l-att sal-punt li tirrendih null u ghalhekk l-obbligazzjoni ma tohloq l-ebda effettfil-ligi, hu ovvvju li f'sitwazzjoni simili kollox ghandu jirriverti ghall-posizzjoni li kienet qabel ma sehh il-kuntratt inficcjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info