Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 482

Judgement Details


Date
08/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ANTHONY MONTEBELLO NOE vs ALFRED DEBATTISTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH B'IRKANT TA' HWEJJEG ID-DEBITUR - ESEKUZZJONI BIS-SAHHA TA' TITOLI ESEKUTTIVI - INTERESS GURIDIKU BIEX WIEHED JIMPUNJA TALI BEJGH
Summary
L-esekuzzjoni bis-sahha tat-titoli esekuttivi rikonoxxuti bil-ligi, fosthom il-bejgh b'irkant ta' hwejjeg id-debitur, tista' ssir biss "fuq hwejjeg tad-debitur". Ma jistax allura jsir bejgh bis-subbasta ta' hwejjeg li mhumiex proprjeta' tad-debitur. Dan ifisser illi jekk, kif jirrizulta, sehem wiehed minn dawk li l-Qorti ordnat li jinbieghu hu proprjeta' ta' l-attur personalment, u mhux tas-socjeta minnu rapprezentata, hu car li dan is-sehem ma jistax jinbiegh. Pero' hu car ukoll illi l-interess li dan ma javverrax ruhu mhuwiex ta' l-attur nomine imma biss ta' l-attur personalment li mhuwiex attur fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info