Reference: Volume 47A (1963), Part No. 1, Section 1, Page 68

Judgement Details


Date
15/02/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO POLIDANO vs MARIA ROSAIRA GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 158 (5) U (1) TAL-KAP. 15 - AVUKAT - DIKJARAZZJONI - KONTUMACJA - NOTA TAL-ECCEZZJONIJIET - REGISTRATUR
Summary
Id-dikjarazzjoni li ghandha takkompanja n-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenut ghandha tigi prezentata flimkien mal-istess nota, b'mod li, jekk tigi prezentata n-nota tal-eccezzjonijiet minghajr id-dikjarazzjoni, il-konvenut ghandu jitqies kontumaci. U l-prezentazzjoni tan-nota tal-eccezzjonijietiet u tad-dikjarazzjoni trid tkun simultanea. Meta hekk jigri, il-konvenut jitqies kontumaci sakemm huwa ma jissoddisfax lill-Qorti li kellu raguni tajba li ghaliha ma pprezentax in-nota tal-eccezzjonijiet u d-dikjarazzjoni fiz-zmien utili. U xejn ma jiswielu l-fatt illi r-Registratur ikun accetta n-nota tal-eccezzjonijiet minghajr id-dikajrazzjoni; kif lanqas ma hu raguni tajba ghall-gustifikazzjoni tal-kontumacja l-fatt illi n-nuqqas avvera ruhu minhabba dimentikanza jew zvista tad-difensur tal-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info