Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 474

Judgement Details


Date
08/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ANTHONY GRIMA vs GIOVANNI GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD GHALL-KONTROLL TAL-KIRI TAR-RABA' - MIN JIDDECIDI KWISTJONI BHAL DIN - RIKUZA TAC-CHAIRMAN
Summary
Skond l-artikolu 5 (6) ta' l-Att VII ta' l-1967 (Kap. 199) kull kwistjoni li tirregola dwar jew in konnessjoni ma' xi raguni ta' rikuza jew astensjoni ghandha tigi deciza mic-Chairman tal-Bord. Dan irid bilfors jigi nterpretat fis-sens illi l-membri teknici tal-Bord ma jista' jkollhom l-ebda partifil-process decizjonali f'materja ta' rikuza jew astensjoni, tkun xi tkun. Dan sal-punt li anke jekk tali materja tkun tirrigwarda biss lill-membri teknici jew xi wiehed minnhom, xorta l-membru jewmembri interessati bl-ebda mod ma jistghu jiddecidu dwar jekk kinux intitolati li skond, il-ligi tal-proceduri, jastjenu jew jekk kellhomx jaccettaw ir-rikuza mitluba. Il-membri teknici huma nfatti obbligati joqghodu fuq id-decizjoni tac-Chairman tal-Bord. Mhux biss ma jistghux jikkontestawha, imma lanqas jistghu jiehdu parti mieghu fid-deliberazzjoni tad-decizjoni tal-kwistjoni. Id-dispost espress tal-ligi fir-rigward tar-rikuza jew astensjoni hu tassattiv sal-punt li n-nonosservanza tieghujimporta n-nullita' tas-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info