Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 408

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/02/1996
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
ADRIAN MIFSUD NOE vs DIRETTUR TAL-PORTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
HLAS UNDER PROTEST - RIZARCIMENT TA' DANNI - TILWIM DWAR IT-TARIFFA APPLIKABBLI - TRASPORT TA' MERKANZIJA BIL-BAHAR
Fil-Qosor
L-attur noe allega li sofra danni wara d-decizjoni li ha l-konvenut dwar liema tariffa kellha tigi applikata ghat-trasport bil-bahar ta' numru ta' trailers li kienu jikkontjenu gageg vojta. Mill-provi u mill-ammissjoni ta' l-istess attur nomine jirrizulta li l-konvenut ma ha l-ebda azzjoni sua sponte. Dan intervjena u agixxa fil-vertenza bejn is-socjeta' attrici u l-haddiema tal-port ghax hekk kien mitlub jaghmel mill-istess attur nomine. Il-Qorti hi ezawtorata mill-kompetenza li tinvestiga l-meritu tal-vertenza inkwantu hu materja li jaqa' fil-kompetenza tat-Tribunal specjali mwaqqaf appositament b'ligi biex jiehu konjizzjoni ta' tilwim bejn min ihaddem u l-haddiema tal-port. Jekk l-attur nomine ghazel ghal ragunijiet tieghu li ma jadottax ir-rimedju lilu moghti appozitament bil-ligi,ma jistax issa jilmenta li sofra danni proprju minhabba l-inadempjenza tieghu. Il-Qorti ma tifhimxkif jista' l-attur nomine jippretendi li jigi risarcit ghal danni li jirrapprezentaw l-ammont - skond hu indebitament imhallsa lill-haddiema tax-xatt u minnu mhux dovuti ghas-servizzi realment lilu rezi - minghand il-konvenut u mhux minghand l-istess haddiema tax-xatt li nkassaw l-indebitu. Meta l-attur nomine hallas under protest wiehed jifhem li r-rizerva fuq il-pagament kienet qed tinzamm fir-rigward ta' min ircieva l-hlas indebitament u mhux fir-rigward tat-terz li jirrizulta li hu estraneju ghall-kuntratt ta' garr ta' merkanzija bejn l-attur nomine u l-haddiema tax-xatt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni