Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 464

Judgement Details


Date
07/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MANCHE` ALBERT, DEPASQUALE FRANCO, CAMILLERI FRANK G.
Parties
MARK CAUSON vs CARMEL PORTELLI NOE T
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RIMEDJU STRAORDINARJU - RITRATTAZZJONI
Summary
Il-gurisprudenza taghna konstantement irriteniet li r-rimedju tar-ritrattazzjoni huwa wiehed straordinarju, in kwantu jikkostitwixxi deroga ghall-principju fondamentali li l-gudikat jikkostitwixxi ligi bejn il-kontendenti u dan independtement mill-fatt jekk dak il-gudikat jirrispekkjax kompletamentil-verita' jew il-gustizzja. Il-Guristi Rumani kienu jesprimu dan il-kuncett bil-massima res judicata pro veritate habetur. Minn dak li ntqal isegwi li r-regoli li jiggvernaw ir-rimedju tar-ritrattazzjoni huwa ta' interpretazzjoni strettissima. Diversament, taht il-pretest ta' ritrattazzjoni, il-litigant sokkombrenti jkun jista' jerga' jiftah il-kawza u hekk, indirettament johloq ghalih tribunal tat-tielet istanza, haga li mhix permessa bil-ligi
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info