Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 298

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/01/1996
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
DOTTOR CARMELO VELLA ET vs IS-SEGRETARJU TAD-DJAR, ILLUM DIRETTUR GHALL-AKKOMODAZZJONI SOCJALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RIKUZA TA' MHALLFIN - RITRATTAZZJONI
Fil-Qosor
L-Istitut tar-ritrattazzjoni jinsab fil-ligi ttutelat mhux biex il-partijiet jottjenu d-dritt ta' appell addizzjonali fejn il-ligi ma tipprevedihiex, izda biex ikun hemm rimedju meta jirrikorru wiehedjew aktar mic-cirkostanzi li hemm specifikatament indikat fl-artikolu 811 tal-Kap. 12. Sfortunatament jidher li minn meta gie deciz minn din il-Qorti illi f'certi cirkostanzi fejn ikun hemm allegazzjoni ta' applikazzjoni hazina tal-ligi huwa xieraq li ma jkunux l-istess Imhallfin - komponenti l-Qorti li tkun tat is-sentenza - li jisimghu ukoll ir-ritrattazzjoni, dahlet moda illi jigu intavolatipetizzjonijiet ta' rittrattazzjoni fuq allegazzjoni ta' applikazzjoni hazina tal-ligi, meta effettivament, anke prima facie, ikun jidher car illi ma jkun hemm ebda applikazzjoni hazina tal-ligi, izdabiss argument kamuffat b'mod sottili biex tintalab ritrattazzjoni meta l-ligi ma taghtihiex, u biexir-ritrattazzjoni tigi deciza minn komposizzjoni differenti ta' Qorti u hekk jigu eluzi dak kollu lihemm premess fil-ligi. Din il-Qorti diga' kellha okkazjoni tesprimi ruhha f'dan ir-rigward u tghidli mhix pronta li tiftah bibien f'lok tigi osservata l-ligi, tinholoq opportunita' mhix ikkontemplata fl-istess ligi ta' istanza gdida ta' appell li tirrevedi d-decizjonijiet tal-Qorti ta' l-Appell regolarment kostitwita, fuq is-semplici pretest, anke prima facie infondat, li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi. Dan huwa abbuz li din il-Qorti mhijiex sejra tittollerah. Minhabbba f'hekk huwaevidenti ukoll u issa ormai hemm diversi sentenzi f'dan is-sens, illi biex jinqatghu dawn l-abbuziu biex anke l-ligi tigi osservata ad litteram qabel ma l-Qorti tiddecidi fuq kwalunkwe kwistjoni ta'rikuza, tara jekk prima facie, l-allegata applikazzjoni hazina tal-ligi fl-ewwel lok tezistix fil-korp tal-petizzjoni u t-tieni jekk hijiex prima facie sostenibbli jew jekk hiex merament skuza biex ir-ritrattazzjoni tinstema' minn tlett Imhallfin jew minn Imhallfin differenti minn dawk li regolarment jikkostitwixxu l-Qorti ta' l-Appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni