Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 373

Judgement Details


Date
20/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., DE GAETANO VINCENT
Parties
FEDELE DALLI vs CORONATO SARE'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI - ZBALL
Summary
Hemm lok ghal ritrattazzjoni jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin. Jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi li fuqha l-Qorti espressament tat decizjoni. U jkun hemm lok ghar-ritrattazzjoni jekk jirrizultali l-Qorti tkun applikat il-ligi l-hazina ghall-fatti kif pruvati u mhux jekk tapplika l-ligi, applikabbli ghal dawk il-fatti, hazin. Hemm lok ukoll ghar-ritrattazzjoni fejn is-sentenza kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza. Jitqies li hemm zball fil-kaz li decizjoni tkun ibbazata fuq supposizzjonijiet ta' xi fatt li l-verita' tieghu tkun bla ebda dubbju eskluza jew fuq is-supposizzjonijiet li ma jezistix xi fatt li l-verita' tieghu tkun stabbilita posittivament, basta li l-kaz ta' wiehed u l-iehor il-fatt ma jkunx punt ikkontestat illi jkun gie deciz bis-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info