Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 358

Judgement Details


Date
06/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
L-AVUKAT DOTTOR ANTHONY J. VELLA NOE vs JOSEPH MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ISTITUT TAL-KONTUMACJA
Summary
L-istitut tal-kontumacja huwa bbazat fuq il-presuppost illi l-konvenut bin-nuqqas tieghu wera kontumeja u dispett ghas-sejha tal-Qorti u hija din id-dizubbidjenza, animata psikologikament b'dawk il-fatturi ta' kontumelja u dispett, li l-ligi trid tirreprimi u tippunixxi, inkwantu kontumacja bhal dikhi element ta' dizordni socjali. Meta Qorti tkun konfrontata b'kontumacja formali u ma jkollhiex ukoll il-konvinzjoni certa u soda ta' dan l-aspett negattiv tan-nuqqas tal-konvenut, allura jkun mehtieg ezami ulterjuri tal-fatturi l-ohra necessarji biex dik il-konvinzjoni tkun formata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info