Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 287

Judgement Details


Date
16/01/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AMELIA FARRUGIA vs JOHN FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI TA' RES JUDICATA - ELEMENTI
Summary
Biex tintlaqa' l-eccezzjoni ta' res judicata hemm bzonn li jissussistu flimkien tlett elementi, cjoe' eadem personae, eadem res, u eadem causa petendi; jigifieri s-sentenza ta' qabel tkun inghatat f'kawza bejn l-istess persuni, maghmula ghall-istess oggett, u fuq l-istess kawzali. Kien ritenut li hemm lok ghall-eccezzjoni tal-gudikat anke meta l-meritu tal-kawza, ghalkemm distint minn dak tal-kawza ta' qabel, jifforma parti mill-istess haga, jekk il-punt kontrovers ikun l-istess. Gudikant ghandu jkun rispettat minn kulhadd, u bir-rispett kollu dovut lil-Ewwel Onorabbli Qorti, s-sentenza appellata tippekka proprju ghaliex, prattikament injorat dan il-gudikat li ghalih irreferal-konvenut fl-eccezzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info