Reference: Volume 47A (1963), Part No. 1, Section 1, Page 14

Judgement Details


Date
25/01/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVINA GALEA vs ANGELO ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MENTAL DERANGEMENT" - ART. 683(E) U (F), 229, U 235(3) (B) AL-KODICI KRIMINALI - ART. 683(E) U (F). 229, U 235(3) (B) TAL-KODICI KRIMINALI - DANNI - DISTURBI MENTALI - OFFIZA FUQ IL-PERSUNA - PRESKRIZZJONI
Summary
Ghall-preskrizzjoni tal-azzjoni civili ghal danni kagunati minn reat ghandhom jitharsu r-regoli li hemm fil-Kodiic Kriminali ghall-preskrizzjoni tal-azzjoni kriminali; u l-azzjoni kriminali rigwardanti l-kontravvenzjonijiet u l-ingurji bil-fomm soggetti ghall-pieni tal-kontravvenzjonijiet taqa` bil-preskrizzjoni ta` tliet xhur. B'dan kollu, offiza fuq il-persuna ta` natura hafifa u ta`mportanza zghira, ghalkemm fil-kazijiet ordinarji hu punita bil-pieni tal-kontravvenzjonijiet, hija delitt; u ghalhekk l-azzjoni civili ghal danni kagunati minn offiza simili mhix milquta bil-preskrizzjoni ta` tliet xhur, izda b'dik ta` sentejn. Offiza fuq il-persuna tista` tikkonsisti anki f'dizordni mentalital-vittima - "mental derangement"; u hemm lok ghall-azzjoni civili ta` danni meta l-fatt illecitu jikkaguna alterazzjonijiet psikici, anki minghajr lezjoni organika tal-gisem, li jgibu nkapacita` ghax-xoghol jew jikkawzaw telf iehor patrimonjali. Imma jehtieg illi t-trawma, jew alterazzjonijiet, jigu soddisfacentement pruvati bhala konsegwenza tal-fatt illecitu addebitat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info