Reference: Volume 47A (1963), Part No. 1, Section 1, Page 4

Judgement Details


Date
18/01/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LUIGI TONNA vs PIETRO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 575 TAL-KODICI CIVILI - SPOLL - TOLLERANZA
Summary
Ghall-finijiet tal-azzjoni ta` spoll recenti, jew privileggjata, hu bizzejjed li d-dritt kontestat mill-attur ikun qieghed jigi ezercitat mill-konvenut bil-bona grazzja; bla pregudizzju ta` kull kontestazzjoni eventwali tal-konvenut f'sede ohra jekk jippretendi ili dak li qieghed jaghmel qieghed jaghmlu bi dritt, u mhux b'tolleranza. Imma jekk il-konvenut kien qieghed jezercita d-dritt kontestatmhux vjolentement jew klandestinament, l-azzjoni kontra tieghu, bhala ta` spoll recenti, hi mal proposta; ghax ghall-ezercizzju ta` din l-azzjoni jehtieg almenu wiehed minn dawn iz-zewg elementi (vjolenza u klandestinita`).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info