Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 845

Judgement Details


Date
28/04/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMEL GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 8(1) U 22 TA' KAP. 165 - CERTIFIKAT TAL-'INSURANCE' - TRAFFIKU
Summary
Il-ligi trid illi driver li jkun qieghed isuq karrozza tal-mutur jipproduci lill-Pulizija l-polza tas-sikurta' ghar-riskji ta' terzi persuni meta din tigi lilu mitluba, jew almenu li jipproduciha lill-Pulizija fi zmien jumejn minn meta ssirlu t-talba. Izda biex tigi ntegrata din il-kontravvenzjonima hemmx bzonn li t-talba ghall-produzzjoni ta' dak ic-certifikat issir lid-driver waqt li dan ikunqieghed isuq il-karrozza, imma hu bizzejjed li t-talba ssirlu anki wara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info