Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 810

Judgement Details


Date
14/02/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PIENA - REAT TAL-KAP TA' FAMILJA LI JHALLI L-MARA FIL-BZONN - ZREGOLATEZZA
Summary
Ragel li gie kundannat minn tribunal civili ihallas lill-martu u lill-uliedu li qeghdin maghha pensjoni alimentarja, u li jonqos milli jhallas dak il-manteniment ghax ma jistghax ilahhaq bil-mezzi tieghu minhabba li qieghed jghix ma' mara ohra, jikkommetti dik l-izregolatezza li trid il-ligi ghall-integrazzjoni tar-reat tal-kap ta' familja li jhalli lill-martu u lill-uliedu fil-bzonn. Dan, pero',hu reat konsistenti f'kontravvenzjoni punibbli bil-pieni tal-kontravvenzjonijiet; u ghalhekk mhix applikabbli ghalieh il-piena tal-prigunerija, imma dik tad-detenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info