Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 883

Judgement Details


Date
15/09/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GAETANO FABRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAQQ TAL-HORN - SEWQAN PERIKOLUZ - TRAFFIKU
Summary
Hu veru illi speed eccessiv, wahdu, ma hux tabilfors sewqan perikoluz, imma hu veru wkoll illi speedeccessiv, wahdu, jista' f'cirkustanzi konkomitanti determinanti, jikkostitwixxi sewqan perikoluz.U biex is-sewqan ikun perikoluz ma hux mehtieg li jkun hemm perikolu attwali, imma hu bizzejjed li l-perikolu jkun potenzjali. Sewqan bi speed eccessiv fi trieq traffikuza, specjalment hdejn salib it-toroq, hu perikoluz, avvolja t-trieq tkun wiesgha u dak il-mument ma kienx hemm traffiku iehor; u ma jistghax id-driver jallega bhala skuza favur tieghu l-fatt li hu daqq il-horn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info