Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 903

Judgement Details


Date
27/10/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 5(A), 6 U 352(X) TAL-KODICI KRIMINALI - AZZJONI CIVILI U AZZJONI KRIMINALI - DOMICILJU - GURISDIZZJONI - REAT TAL-KAP TA' FAMILJA LI JHALLI L-FAMILJA FIL-BZONN
Summary
Il-Qorti ta' Malta ghandhom gurisdizzjoni jiehdu konjizzjoni ta' reat kommess hawn Malta anki jekk min jikkommettieh ma ghandux id-domicilju tieghu f'dawn il-Gzejjer. Il-Kap ta' familja jirrendi ruhuhati li halla l-familja fil-bzonn anki jekk hu ma jmantnix lill-martu bizzejjed, meta dan hu jaghmlu minghajr gustifikazzjoni; ghax allura jkun jonqos l-element tal-izregolatezza. L-azzjoni kriminali hija ndipendenti mill-azzjoni civili; ghaldaqstant, jekk f'kawza ta' separazzjoni jsir ftehim dwarkemm ghandu jaghti bhala alimenti provvizorji r-ragel lill-martu, ir-ragel ma jkunx hati ta' dan ir-reat jekk huwa, mhux kapriccozament, imma ghax gustifikat, ma jaghtix dawk l-alimenti lil martu, avvolja dwar l-ammont tal-alimenti jkun sar ftehim bejn ir-ragel u l-mara f'sedi civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info