Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 3, Page 1006

Judgement Details


Date
22/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
EMANUEL CACHIA vs CARMEN MART JOSEPH SALIBA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1527 TAL-KODICI CIVILI - KIRJA - LOKAZZJONI - LOKAZZJONI MAGHMULA MINN KO-POSSESSUR - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti u akkoljiet talba ghal zgumbrament.Diversi konsiderazzjonijiet fosthom legali u fattwali, fosthom li l-konvenuta kellha biss pussess materjali tal-fond imma ebda titolu ta' lokazzjoni. Il-Qorti ta' l-appell irribadiet principju ben affermat illi lokazzjoni maghmula minn ko-proprjetarju, ghalkemm maghmula minghajr il-kunsens tal-ko-possessuri ohrajn, issir kirja valida jekk tigix impunjata minn xi wiehed mill-ko-possesuri fiz-zmien ta' xahrejn stabbilit fl-artikolu 1527 tal-Kodici Civili minn meta l-ko-possessur isir jaf biha ul-kirja li saret lill-attur kienet tidher li giet accettata minn kulhadd u difficilment setghet tirnexxi azzjoni biex timpunja dik l-istess kirja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info