Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 2, Page 1023

Judgement Details


Date
09/05/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSEPH P. PORTELLI GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' GASAN PROPERTIES LIMITED, DEBITAMENT AWTORIZZAT SKOND RIZOLUZZJONI TAL-BORD TAD-DIRETTURI TAL-KUMPANNIJA ANNESS MA' L-AVVIZ U MMARKATA DOK. A. vs JOSEPH U MARY VICTORIA MAGHRUFA BHALA VIVIEN KONJUGI ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' - ORDNI TA' REKWIZIZZJONI - QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFFECTUM - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fejn din ordnat l-izgumbrament tal-konvenuti ghaliex kienu qed jokkupaw il-fond de quo in bazi ghall-ordni ta' rekwizizzjoni li giet sussegwentement iddikjarata nulla permezz ta' sentenza ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info