Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 2, Page 991

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
SALVATORE, GIUSEPPE, GIOVANNI, TARCISIO, CATERINA MART FRANCESCO DALLI, U CECILIA MART CLAUDE SOLLARS, ILKOLL AHWA GATT, U L-ISTESS SALVATORE GATT PROKURATUR F'ISEM ANTONIO GATT LI HUWA MSIEFER vs HELEN SEYCHELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 1527, 1530 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - LOKAZZJONI MAGHMULA MINN USUFRUTTWARJU U MINN KO-PROPRJETARJU - RILOKAZZJONI
Summary
Il-Qorti ddistingwiet lokazzjoni maghmula minn uzufruttwarju li taht certi kondizzjonijiet ghandu dritt jikri l-oggett ta' l-uzufrutt minn dik maghmula minn ko-proprjetarju li l-kirja minnu maghmula hija annullabbli. Lanqas jista' wiehed mill-ko-proprjetarji ta' fond soggett ghall-uzufrutt joggezzjona ghall-kirja maghmula mill-uzufruttwarju. Hu kontro sens guridiku illi wiehed jikkonsidra li ko-proprjetarju li hu ukoll uzufruttwarju tal-fond intier jitqieghed f'posizzjoni anqas vantaggjuza fid-drittijiet tieghu li jikri l-fond minn uzufruttwarju li ma jkunx hekk ko-proprjetarju. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li sabet illi l-artikolu 1530 huwa applikabblighall-kaz u li l-kirja maghmula mill-uzufruttwarju ma kinitx saret taht kondizzjonijiet gusti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info