Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 968

Judgement Details


Date
15/12/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELO DIMECH vs FRANCIS XUEREB U GEORGE XUEREB U B'DIGRIET TAL-15 TA' GUNJU, 1995 L-ATTI GEW TRASFUZI F'ISEM CARMEN ARMLA MINN GEORGE XUEREB F'ISIMHA PROPRIO BHALA KOMPARTECIPI FIL-KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI U BHALA KURATRICI TA' ULIEDHA MINURI, GEORGE, ANNALIZA U ASTRID-MARIA AHWA XUEREB STANTE L-MEWT TA' GEORGE XUEREB FIL-MORI TA' L-APPELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO AESTIMATORIA - ARTIKOLI 1431 U 1407 - DIFETTI LI MA JIDHRUX - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti li sabet illi l-attur agixxa tardivament biex jistitwixxi l-azzjoni aestimatoria. Riflessjonijiet utili kemm ta' l-Ewwel Qorti u kemm tal-Qorti ta' l-Appell dwar met jibda jghaddi t-terminu ghall-prezentat tac-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info