Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 940

Judgement Details


Date
15/12/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
NAZZARENO SCERRI vs L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELLI QUDDIEM IL-QORTI TA' L-APPELL - ARTIKOLU I TA' L-1992 - BORD TA' L-APPELLI DWAR L-IPPJANAR - IRRITWALITA' TA' - KWISTJONIJIET TA' APPREZZAMENT TA' FATT
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell cahdet bhala irritu u null appell minn decizjoni tal-Bord ta' l-Appelli dwar l-Ippjanar ghaliex l-apprezzament tal-Bord kien jinvolvi biss kwistjonijiet ta' fatt li huma esklussivament fil-kompetenza ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar u imbaghad tal-Bord ta' l-Appelli dwar l-Ippjanar u l-Qorti ta' l-Appell ma kellhiex gurisdizzjoni li tissindika tali apprezzament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info