Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 2, Page 1037

Judgement Details


Date
16/05/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
DOTTOR REMIGIO ZAMMIT PACE, BHALA SEGRETARJU, GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' ELMO INSURANCE SERVICES LIMITED U DIN RAPPREZENTANTI S-SOCJETA ESTERA SUN ALLIANCE & LONDON INSURANCE PLC. SURROGATA FID-DRITTIJIET TA' L-ASSIKURAT TAGHHA JOSEPH MOMPALAO DEPIRO U L-ISTESS JOSEPH MOMPALAO DEPIRO vs CARMEN GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - INCIDENT AWTOMOBILISTIKU - PROPER LOOK OUT - SIDE ROAD USER - VELOCITA'
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell minn ezami tal-provi waslet ghall-konkluzjoni illi l-konvenuta kienet unikament responsabbli ghall-incident. Saret referenza ghall-principji u l-gurisprudenza illi side road user ghandu d-dover li jzomm a proper look out u li anke jekk tirrizulta xi eccess ta' velocita marginali, dan wahdu mhux bizzejjed biex tigi allokata xi responsabbilita' lil main road user ghall-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info