Referenza: Volum 81 (1997), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 923

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/12/1997
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
CARMELO BONELLO vs ALBERT MIZZI GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' LEISURE PROPERTIES (MALTA) LIMITED U GHAL KWALUNKWE INTERESS LI JISTA' JKOLLHA L-ASSENTI RACHEL LEAH ARMLA MIT-TABIB ISAAC LIPSEDGE U B'DIGRIET TA' L-1 TA' MARZU, 1989 GEW NOMINATI BHALA KURATURI DEPUTATI BIEX JIRRAPPREZENTAW LILL-ASSENTI RACHEL LEAH ARMLA LIPSEDGE L-AVUKAT DOTTOR MARK CHETCUTI U L-PROKURATUR LEGALI MARIE PARIS U B'NOTA TAT-30 TA' OTTUBRU, 1997, L-ATTI GEW ASSUNTI MIS-SOCJETA' MIZZI ASSOCIATED ENTERPRISES LIMITED STANTE RIFUZJONI TAS-SOCJETAJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ARTIKOLU 963 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - DEZERZJONI TA'
Fil-Qosor
Decizjoni fuq eccezzjoni ta' l-appellat fis-sens li l-appell kellu jigi ddikjarat dezert ghaliex skada it-terminu perentorju ta' sena minghajr ma' l-appellat gie notifikat bl-att promotrju ta' l-appell - allura petizzjoni. IL-Qorti ma setghetx tistabbilixxi jekk fit-terminu l-appellat kienx notifikat jew le ghaliex ma kienx hemm riferta minkejja li l-hlas kien sar u ghalhekk il-Qorti ddecidiet illi l-kawza tista' terga' titqieghed mal-kawzi li l-proceduri kienu ghadhom mhux maghluqa, li konsegwentement ma kienx hemm dezerzjoni ta' l-appell u l-kawza thalliet ghat-trattazzjoni fil-meritu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni