Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 874

Judgement Details


Date
14/11/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
REGGIE FAVA NOE vs TABIB PRINCIPALI TAL-GVERN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ARTIKOLU 811 (1) TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - ARTIKOLU 811 (E) TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - RITRATTAZZJONI - ZBALL LI JIDHER MILL-ATTI JEW MID-DOKUMENTI TAL-KAWZA
Summary
Talba ghal ritrattazzjoni. Il-Qorti sabet illi bhala fatt gew injorati fatturi rilevanti u allura s-sentenza impunjata inghatat a bazi ta` supposizzjoni li ma kinitx fattwali. Fid-dritt ghaliex il-Qorti fil-pronunzjament tas-sentenza hi obbligat li taghti motivazzjoni xierqa ghad-decizjoni taghhaimma mhi bl-ebda mod tenuta li tirregistra l-argumentazzjoni kollha li wasslitha ghal tali decizjoni. Il-Qorti ghamlet referenza b'approvazzjoni ghal diversi sentenzi li nghataw fi zmien recenti ghas-sentenza u rrteniet li ma kienx hemm applikazzjoni hazina ta` ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info