Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 276

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/04/1993
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
KARMENU MIFSUD BONNICI NOE ET vs JOHN SCICLUNA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
L-ISTITUT TA' RITRATTAZZJONI - VALIDITA' O MENO TA' RITRATTAZZJONI TA' SENTENZA PARZJALI
Fil-Qosor
L-istitut ta' ritrattazzjoni huwa wiehed specjalissimu li jippermetti li kawza tigi ezaminata ghat-tielet darba. L-organizzazzjoni ta' l-ordni gudizzjarju fl-istruttura taghha hija ta' zewg gradi - prim' istanza u appell - mentri r-ritrattazzjoni tintroduci t-tielet grad bhala mizura eccezzjonalissima intiza principalment biex tigi evitata ingustizzja cara u palezi, minhabba fatturi li jkunu jewsfuggew l-ezami ta' l-ewwel istanza jew taz-zewg istanzi, basta li f'ebda kaz dawn il-fatturi ma jkunu dovuti ghan-negligenza procedurali ta' min jitlob ir-ritrattazzjoni. L-art. 824 Kap. 12 jeskludiassolutament il-possibbilita' ta' raba' grad, inkwantu hija eskluza l-possibbilita' ta' impunjazzjoni ta' sentenza li tkun iddecidiet it-talba ghar-ritrattazzjoni waqt li l-art. 821 Kap. 12 jippermetti r-ritrattazzjoni, ghal aktar minn darba, sakemm ir-ragunijiet jirrikorru wara l-ewwel talba. Qatt ma jista' jigi enfasizzat bizzejjed li r-ritrattazzjoni hija mahsuba biex kemm jista' jkun ragonevolment u prundenzjalment tigi evitata dik it-tip jew kwalita' ta' ingustizzja li tissejjah l-ingustizzja guridika cara u inkontrovertibbli u li ghaliha ma kkontribwietx il-vittima bid-dolo jew kolpa taghha. It-talba ghal ritrattazzjoni f'din il-kawza trid, fl-ewwel lok, thassar sentenza parzjali moghtija fl-andament ta' procediment, waqt li l-istess ghadu pendenti. Il-kliem tal-ligi jindikaw li din il-kwalita' ta' azzjoni mhix ikkontemplata u konsegwentement ma tistax tigi ammessa. Ir-ritrattazzjoni hija tal-kawza u meta l-kawza ghadha qed tigi ttrattata ma tistax tigi ritrattata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni