Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 269

Judgement Details


Date
05/04/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
VICTOR QUINTANO vs GEORGINA MART FRANCIS CALLEJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DIES A QUO" - "PROMESSA DE RATO" - PRESKRIZZJONI
Summary
Il-Qorti ma tifhimx kif qatt il-konvenuti jistghu jippretendu li l-Qorti tiddecidi l-eccezzjoni ta'preskrizzjoni minghajr ma tindaga minn meta dik l-allegata preskrizzjoni setghet tibda tghaddi, ghaliex hija l-ligi li tistabbilixxi f'kull kaz id-dati li minnhom tibda tiddekorri u li fiha jaghlaq kull perijodu ta' preskrizzjoni. L-azzjoni ghad-danni ta' l-attur kontra l-konvenuti torigina mill-fatt illi John Mizzi rrifjuta s-sollecitazzjoni taghhom li jirratifika l-bejgh tas-sehem tieghu, liemaratifika l-istess konvenuti kienu ppromettew lill-attur. Ghalhekk l-azzjoni ghad-danni titwieled minn dakinhar li John Mizzi rrifjuta dik ir-ratifika u mhux meta l-istess John Mizzi ghalaq 18-il sena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info