Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 246

Judgement Details


Date
05/12/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
EMANUEL MORGUELLO F'ISMU PROPRJU U KIF UKOLL GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TA' MABA LTD. vs IC-CHAIRMAN TA' L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR U L-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA' TA' L-IPPJANAR - DECIZJONI TA' - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - MEZZI XIERQA TA' RIMEDJU - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent kien gie ordnat mill-Awtorita' ta' l-Ippjanar iwaqqa' bini li tella' llegalment. Dan l-ordni kien gie kkonfermat mill-Bord ta' l-Appell ta' l-Awtorita'. Ir-rikorrent allega li kien hemmksur tad-dritt tieghu ghal smigh xieraq. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahditlu t-talba billi kellu rimedji ohrajn desponibbli ghalih. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat, imma ddikjarat li dwar il-mertu tal-vjolazzjoni dan ma kinitx qieghda tidhol fih. Ir-rikorrent kien naqas li juza l-mezzi disponibbli ghalih biex jattakka d-decizjoni ta' l-Awtorita' u ghalhekk ma kienx hemm lok li tigi ezercitata d-diskrezzjoni tal-Qorti fuq il-bazi tal-ksur tad-drittijiet fundamentali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info