Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 250

Judgement Details


Date
26/02/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., DEPASQUALE ANTON
Parties
IL-QORTI vs L-AGENT REGISTRATUR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISPREZZ LEJN L-AWTORITA' TAL-QORTI
Summary
Minn ezami akkurat tad-decizjoni appellata ma jirrizultax li l-ewwel Qorti ccitat l-artikolu tal-ligi li tahtu hija kienet qieghda ssib lill-Agent Registratur hati ghal disprezz lejn l-Awtorita' taghha. Minn dan l-artikolu, kieku gie ccitat, il-Qorti kienet tkun tista' tinferixxi liema disprezz l-ewwel Qorti kienet qieghda tirritjeni li wriha l-appellant; dan billi l-Kodici ta' Organizzazzjoni uProcedura Civili fih diversi artikoli li jikkontemplaw fattijiet differenti li jammontaw ghal disprezz lejn l-Awtorita' tal-Qorti u jikkominaw pieni differenti skond il-kaz. Minhabba dan in-nuqqas ukoll il-Qorti ma tistax tiddecidi jekk id-decizjoni appellata hiex fil-fatt appellabbli jew le billiskond l-artikolu 1003(1) tal-Kodici ccitat m'hemmx appell minn sentenzi moghtija taht l-artikoli 990u 991. Dan kollu jgib mieghu n-nullita' tad-decizjoni appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info