Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 85

Judgement Details


Date
11/06/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
RITA SCHILLACI vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU BHALA KAP U IN RAPPREZENTANZA TAL-GVERN TA' MALTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BARRANI - DEPORTAZZJONI TA' - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FAMILJA - KOSTITUZZJONI - ZWIEG
Summary
Ir-rikorrenti kienet izzewget barrani li kien gie mkecci minn Malta. Hija ppretendiet li bit-tkeccija tieghu gew ivvjolati d-dritt taghha li tizzewweg u li tifforma familja. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet li ma kien hemm l-ebda vjolazzjoni ta' dan id-dritt. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. L-artikolu 12 tal-Konvenzjoni Ewropeja jenuncja dritt wiehed u mhux zewg drittijiet u cjoe' dakli tizzewweg u dak li tifforma familja. Id-dritt ghaz-zwieg tar-rikorrenti kien gie rrispettat billi din kienet thalliet tizzewweg. L-istat huwa obbligat li jirrispetta d-dritt fundamentali ta' cittadina maltija li tizzewweg u b'hekk tifforma familja, imma m'ghandu ebda obbligu li jara li jiggarantixxi l-konsegwenzjalita' ta' dak id-dritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info