Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 238

Judgement Details


Date
16/02/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH BORG NOE vs ACCOUNTANT GENERAL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' RAPPREZENTANZA - SOCJETA'
Summary
L-istatuti tas-socjetajiet hafna drabi jirregolaw id-dritt ta' rapprezentanza. Din ir-regolamentazzjoni issir fl-interess tas-socji u tigi avzata lit-terzi permezz tar-registrazzjoni ta' l-istess statuti ghand ir-Registratur tas-Socjetajiet. meta l-istatuti ma jaghmlux l-ghazla, tissupplixxi l-ligi sabiex it-terzi jkunu jistghu jharrku lis-socjeta'. M'hemm ebda dubju li kull socjeta' tista' taghzel lil min ghandu jirrapprezentaha fl-atti gudizzjarji u li ma tirregistrax dik l-ghazla. Dak ir-rapprezentant ikollu l-fakoltajiet kollha biex jipprezenta skritturi u jipproponi kull azzjoni fl-interess socjali mentri t-terzi li jkunu jridu jharrku lis-socjeta' jridu jharrku zewg diretturi ta' dik is-socjeta', kif dawk ikunu rregistrati, jew direttur wiehed jekk ma jkunx hemm tnejn irregistrati. Trid issir distinzjoni bejn min jista' jipproponi l-azzjoni u min huwa obbligat li joqghod fil-gudizzju f'vesti rappresentattiva. Jekk it-tali persuna ghandhiex id-dritt ta' rappresentanza jew lehija kwistjoni li tinteressa lis-socjeta' u lis-soci u mhux lit-terzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info