Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 296

Judgement Details


Date
30/06/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
MAJOR PETER MANDUCA vs L-ONOREVOLI IMHALLEF DOTTOR HUGH HARDING
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIFFERENZA BEJN RABA' U GNIEN - INTERPRETAZZJONI TAL-LIGIJIET - KOMPETENZA - PRODUTTIVITA' - QBIELA - UZU TA' FOND
Summary
Ghal skopijiet ta' definizzjoni, il-kema ghandha, fl-ewwel lok, tittiehed fis-sens naturali u komunitaghha, u wara jigi kkontrollat jekk il-ligi biddlitx dik it-tifsira naturali u komuni tal-lingwa ta' kuljum, biex tohloq konnotazzjoni gdida. Ir-"ratio legis" ta' l-Att Dwar it-Tigdid ta' Kiri ta'Raba' hija l-protezzjoni u regolamentazzjoni tal-qbiela, jigifieri dawk il-flus li jithallsu mill-gabillott lis-sid gall-kiri ta' bicca raba jew anki ghalqa wahda. Il-ligi hija ntiza biex tirregola l-kirijiet tar-raba', dawk il-kirjiet li jolqtu b'xi mod jew iehor il-hajja tal-kerrej normament gabillott, dak li jghix mir-raba', jew almenu dak il-kerrej li bix-xoghol fir-raba' jissupplimenta l-introjtu li jircievi minn provenjenzi ohra. Gnien jista' jinghata l-protezzjoni tal-ligi bhala raba' meta dak il-gnien ikun adebit ghall-pproduzzjoni mill-attivita' tal-kerrej ta' fjuri u frott. produzzjoni tindika attivita' piu' o meno intensa u mhux rilassata, dilettanteska ghall-iskop principali ta' dak il-godiment. hadd qatt ma jista' jiddeskrivi gnien f'nofs belt bhala raba'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info