Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 170

Judgement Details


Date
14/01/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
PAULINE GRECH NOE vs NAZZARENO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA - PURGAZZJONI
Summary
Ezaminati l-provi, u wara li anki regghet semghet lill-konvenut, din il-Qorti ffurmat il-konvinzjoniilli dak li ghamel il-konvenut, m'ghamlux b'dispett jew b'kontumelja jew bi spirtu ta` disubbidjenza ghall-ordni tal-Qorti meta gie msejjah biex jidher quddiemha bl-avviz tac-citazzjoni. Dan l-aspett psikolgiku jikkostitwixxi l-bazi ta` l-istitut tal-purgazzjoni tal-kontumacja. Fil-kaz prezenti tirrikorri dik ic-cirkostanza ga` ravvizata fil-gurisprudenza ta` ".......una necessita` impellente di chiamata ad altri doveri imprescindibili....".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info