Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 326

Judgement Details


Date
08/11/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSEPH MICALLEF vs GEORGE PAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI
Summary
Tinghata l-procedura eccezzjonali tar-ritrattazzjoni jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin.Jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkkata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi li fuqha l-Qorti tkun espressament tat decizjoni. Sabiex jara jekk kienx hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, wiehed ma jistax jerga' jezamina mill-gdid il-fatti tal-kawzajew jerga' jinterpretahom. Ikun hemm lok ghal ritrattazzjoni jekk jirrizulta li l-Qorti tkun applikat il-ligi l-hazina ghall-fatti kif ippruvati, u mhux jekk tapplika l-ligi applikabbli ghal dawk il-fatti hazin. ma tinghatax ritrattazzjoni ta' l-ezercizzju ta' diskrezzjoni u gudizzju mill-gudikant moghti lilu espressament mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info