Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 108

Judgement Details


Date
06/08/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
LAWRENCE CUSCHIERI vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOSTRUZZJONI - RIKUZA - SMIGH XIERAQ
Summary
Appell minn decizjoni tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili f'liema gie allegat li ma giex lilu moghti smigh xieraq mill-Qorti. Quddiem il-Qorti Kostituzzjonali r-rikorrent kien irrekuza lill-Imhallfin sedenti. Il-Qorti laqghet dik ir-rekuza. Fil-ligi l-aspett soggettiv ta' l-operat ta' l-Imhallef m'humiex ikkunsidrati sindakabbili. Jekk mhux f'Qorti tat-tieni grad. Ghalhekk skond il-ligi ma jistax ikun hemm rekuza ta' Imhallef fuq din il-bazi. Il-Qorti pero', ghab-bazi tal-Konvenzjoni Ewropeja, akkoljiet l-eccezzjoni tar-rikuza billi l-allegazzjoni u pretensjoni tar-rikorrent kienet diretta kontra l-operat taghhom stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info