Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 95

Judgement Details


Date
26/07/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A.
Parties
ALFRED ZAHRA vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BAIL - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOSTITUZZJONI - KSUR TAL-KONDIZZJONIJIET TA' - LIBERTA' PROVVIZORJA - RIARREST
Summary
Ir-rikorrent allega li l-artikolu 581 tal-Kodici Kriminali kien jilledi d-dritt fundamentali tieghughal-liberta' billi kien jaghmilha impossibbli huwa jottjeni l-liberta' provvizorja wara li jkun gie riarrest minhabba ksur tal-kondizzjonijiet imposti fuqu in konnessjoni ma' l-ghoti ta' dik il-liberta'. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talba tar-rikkorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rrevokat u cahdet it-talbiet tar-rikkorrent. Il-Qorti sabet li ma kien hemm l-ebda inkompatibilita' bejn l-artikolu 5(3) tal-konvenzjoni u l-art. 581 tal-Kodici Kriminali. Il-Qorti Kriminali kellha diskrezzjoni tivvaluta s-serjeta' tal-ksur tal-kondizzjonijiet tal-liberta' provvizorja fl-ghoti tal-bail.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info