Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 233

Judgement Details


Date
11/02/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ANTHONY GAUCI ET vs SAVIOUR FENECH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWIST TA' FOND LIBERU U FRANK MINN KWALUNKWE SERVITU' - INATTIVITA' - POSSIBBILITA' TA' EZISTENZA TA' SERVITU' PASSIVA TA' TIEQA - RINUNZJA GHAL DRITTIJIET O MENO
Summary
Il-Qorti ma tarax li jista' jinghad illi l-akkwirent ta' immobbli li jakkwista l-istess bhala liberuu frank minn kwalunkwe servitu', kontra dak li huwa ddikjarat huwa fil-fatt suggett ghas-servitu' passiva ta' tieqa semplicement ghaliex dik it-tieqa, jew ahjar, l-indikazzjoni li se jkun hemm tieqa,jinduna biha qabel l-akkwist u ma jsemmi xejn; u billi ma jsemmi xejn allura, avolja fil-kuntratt jigi espress li l-fond huwa liberu, huwa - minhabba dik l-inattivita' - ikun qed jirrinunzja ghal dawk id-drittijiet kollha ta' liberta' li espressament ikunu ssemmew fil-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info