Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 64

Judgement Details


Date
27/04/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
RAYMOND SAMMUT vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU TA' MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT, NUQQAS TA' ASSISTENZA TA' - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMPARZJALITA` - INDIPENDENZA - KOSTITUZZJONI - SMIGH XIERAQ - TRIBUNALI INDUSTRIJALI
Summary
Id-dispost li kien jezissti fil-ligi li ma kienx jaghmilha permissibbli li parti quddiem it-TribunalIndustrijali ma jkunx assistit minn avukat per se ma jilledix id-dritt ghal smigh xieraq sa kemm majigix ippruvat fil-kaz konkret li kien hemm pregudizzju u zbilanc fil-mod kif ikun gie pprezentat il-kaz tal-parti. Inoltre osservat li l-fatt li c-chairman tat-Tribunal Industrijali ma kellux "security of tenure" ma kienx iwassal ghal sitwazzjoni fejn dak il-gudikant ma jitqiesx indipendenti u imparzjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info