Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 368

Judgement Details


Date
29/11/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ANTHONY SAMMUT U L-AVUKAT ANTHONY FARRUGIA vs AVUKAT TONIO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TAL-HLAS TAL-KERA - AWMENT TAL-KERA - RINUNZJA
Summary
Meta l-kiri jiggedded skond id-dispozizzjonijiet tal-Kap. 158 tal-Ligijiet ta' Malta, is-sid ghandul-jedd li jzid il-kera meta jsir dak it-tigdid u wara t-tmiem ta' kull hmistax-il sena. Il-mument li fih jitlob l-awment wara t-tigdid jaghzlu s-sid, li ma jkunx jista' jerga' jawmenta l-kera sa hmistax-il sena wara. Ghalhekk il-jedd tas-sid li jitlob l-awment jigi rinnovat kontinwament kull darbali ma jezercitax u jaccetta l-kera bl-ammont precedenti: b'din l-azzjoni s-sid ma jistax jinghad lijkun irrinunzja ghall-jedd li jitlob awment qabel ma jghaddu hmistax-il sena ohra. Minn dan isegwili t-talba tas-sid biex jigi ffissat l-awment fil-kera hija regolari anki jekk issir wara d-data tat-tigdid tal-kera, u dan l-awment jibda jsehh mill-ewwel skadenza li tmiss wara t-talba tas-sid. Meta r-rinunzja ghal drittijiet ma tkunx espresa izda tkun tacita trid tirrizulta minn fatt (a) li juril-volonta' preciza ta' min qed jirrinunzja li jabbanduna d-dritt: u (b) li huwa ghal kollox inkonciljabbli mal-konservazzjoni tad-dritt. Trid tirrizulta wkoll xi motivazzjoni ghall-volonta' precizata' min qieghed jrrinunzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info