Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 376

Judgement Details


Date
30/11/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
AVUKAT DR. AUSTIN SAMMUT NOE ET vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKREZZJONI AMMINISTRATTIVA - EMIGRANT LI JIGI LURA MALTA - IMPORTAZZJONI TA' VETTURA BIL-MUTUR - RESIDENZA - SINDAKABILITA'
Summary
Sabiex emigrant malti jkun jista' jimporta f'Malta karozza hielsa mid-dazju, jehtieglu jissodisfa lill-Kontrollur tad-Dwana dwar tliet hwejjeg: (i) li ilu jirrisjedi barra minn Malta ghal ghoxrin senajew aktar: (ii) li jkun ser jircievi f'Malta minn barra income li ma jkunx inqas mill-minimum stabbilit mil-ligi: u (iii) li l-vettura giet importata fi zmien tliet xhur mill-wasla tieghu f'Malta biex jirrisjedi hawnhekk. Dawn l-elementi ta' fatt li jrid jipprova l-emigrant huma ta' natura oggettiva, u l-ligi ma thalli ebda margini ghad-diskrezzjoni tal-Kontrullur tad-Dwana meta telenka bi precizjoni dawn l-elementi ta' fatti oggettivi. Id-diskrezzjoni hija haga ohra kompletament ghaliex hijakkaratterizzata mill-fakolta' koncessa lil min irid jiddeciedi li ma jkunx marbut ma' l-elementi oggettivi ghall-formazzjoni tal-gudizzju tieghu, li anzi huwa fdat ghall-prudenza soggettiva tieghu.Id-diskrezzjoni timplika margni ta' gudizzju li ma jistax jigi mmizurat minhabba l-element soggettivta' dak li ghandu l-poter diskrezzjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info