Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
14/01/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
PERIT JOSEPH MALLIA vs ONOR. SEGRETARJU PARLAMENTARI GHALL-AMBJENT U D-DIRETTUR TA' L-ARTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INTEMPESTIVITA' - KOSTITUZZJONI - NULLITA' - PROPRJETA' - RIMEDJU ACCESSIBBLI - SENTENZA
Summary
Ir-rikorrent talab rimedju quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili billi kienu gew lezi d-drittijiet fundamentali tieghu ghax ma kienx inghata kumpens ghall-proprjeta' esproprjata. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat billi lliberat lill-intimat mill-osservanza tal-gudizzju. Il-Qorti rriteniet li l-ammissjoni f'kopja informi tal-kliem Direttur ta' l-Art mill-okkju ma kienx jimporta n-nullita' tas-sentenza u dawk il-kliem, billi l-karigama kinitx tezisti, kellhom jitqiesu li ma jimportawx li fil-kawza kien hemm izjed minn intimat wiehed. Fil-mertu l-Qorti rrilevat li min isofri esproprjazzjoni kellu l-ewwel jirrikorri ghar-rimedjiordinarji, ikkontemplati fil-ligi qabel ma jallega ksur ta' drittijiet fundamentali. Billi r-rikorrent ma kienx ghamel dan kien hamm lok li l-intimat jigi lliberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info