Reference: Volume 36A (1952), Part No. 1, Section 1, Page 20

Judgement Details


Date
04/02/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
KURUNELL STEPHEN BORG NE. ET. vs A.I.C GUSTAVO ROMEO VINCENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1520 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 314 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ASSENTI - AVVIZI TAS-SUBASTA - LICITAZZJONI - RETRATT
Summary
Meta l-bejgh ta' stabili jkun sar f'irkant taht l-awtorita' tal-Qorti, ma hemmx dritt ta' rkupru ghal dawk li jkunu gew notifikati bil-bejgh li jkun ser isir per mezz ta' kopja ta' l-avviz tas-subasta. Din id-dekadenza tolqot anki lill-assenti, meta dak l-avviz ikun gie mahrug fil-Gazzetta tal-Gvern mill-anqas xahar qabel il-jum fissat ghas-subasta. Din il-publikazzjoni ta' l-avviz tas-subasta bl-indikazzjoni tal-jum taghha almenu xahar qabel dak il-jum hija kondizzjoni "sine qua non" ta' dikid-dekadenza; u kull darba li jigi fissat jum gdid ghas-subasta hija mehtiega l-publikazzjoni ta' avviz gdid fil-Gazzetta tal-Gvern almenu xahar qabel il-jum gdid hekk fissat ghas-subasta. Jekk ma tigix osservata skrupolozament din il-formalita' tal-publikazzjoni ta' l-avviz tas-subasta, l-assentima jiddekadix mid-dritt ta' l-irkupru fuq il-fond li jkun gie mibjugh f'subasta jew f'licitazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info